Dozers


KOMATSU 475-5 RUNNING MACHINE

 Komatsu / 308 views

2 x Komatsu D51EX-22 Dozer units available. Please contact for more info.

 Komatsu / 292 views

2016 model Low hours / import unit ZAR 5.100.000

 Dozers / 266 views

ZAR 5.10

2011 model Low hours / import unit ZAR 3.300.000

 Komatsu / 202 views

ZAR 3.30

R 700 000 + VAT

 Komatsu / 469 views

2013 model Refurbished / imported EU ZAR 2.950.000  

 Komatsu / 485 views